top of page
Aynisa-03.gif
De kamer van Aynisa
00:00 / 00:33

"Ik kan nog wel wat daagjes mijn vriendinnen missen, zoals twee of drie. Maar niet zoveel weken want dat vind ik moeilijk."

- Aynisa, 7

When I see my friends, that makes me happy. And now I’m bored more often because I can’t see my friends. I could live with missing them for some days, like two or three. But not for so many weeks, I find that difficult.

I’m scared because it’s lasting so long. And a lot of people are in the hospital, in every country. But I think they don’t have a hospital in the Arctic.

Als ik mijn vriendinnen zie en vrienden, daar wordt ik blij van. En nu verveel ik me meer omdat ik al mijn vriendinnen niet zie. Ik kan nog wel wat daagjes mijn vriendinnen missen, zoals twee of drie. Maar niet zoveel weken want dat vind ik moeilijk.

Ik ben bang omdat het heel lang is. En heel veel mensen liggen al in het ziekenhuis, in elk land. Maar ik denk in de Noordpool dat ze geen ziekenhuis hebben.

bottom of page